31/12/2015

SENRYU 2

mắt mờ mờ
đầu đau đau
cuối năm

Đăng nhận xét* DVD chào mừng các bạn vào thăm blog!
- DVD rất muốn biết các bạn cảm nhận như thế nào về bài đăng ở trên. Các bạn có thể copy link ảnh (đuôi gif, jpg, png, bmp), copy ký tự biểu tượng cảm xúc và dán trực tiếp khung nhận xét.
- DVD cảm ơn các bạn luôn nhiệt tình chia sẻ cảm nhận!